IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 30838.
KRS 0000442423, REGON 260655099, NIP 9591950406
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-11-30 r., sygnatura akt: KI. X Ns-Rej. KRS 5288/20/335
[BMSiG-30502/2020]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza wydawców serwisów internetowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 63.12.Z (Działalność portali internetowych).

Liczba rekordów:
8 951

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
409 126

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie Kl. X Ns-Rej. KRS 5288/20/335 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu AP CREATIVE ENTERPRISES SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 442423, adres: (informacja ukryta) lok. 24, 25-546 KIELCE. Sąd wzywa wszystkie...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!