V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 30936.
SĄD REJONOWY W ŻORACH, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 200/18
[BMSiG-30434/2020]

W Sądzie Rejonowym w Żorach w sprawie o sygn. akt I Ns 200/18 toczy się postępowanie z wniosku Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej w Warszawie z udziałem Janiny Rzepeckiej o stwierdzenie nabycia spadku po Urszuli Pawliczek, córce Edwarda i Gertrudy, zmarłej w dniu 9 września 2016 roku w Knurowie, ostatnio zamieszkałej w Żorach. Wzywa się spadkobierców...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!