V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 30942.
SĄD REJONOWY W TARNOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY
[BMSiG-30606/2020]

Przed Sądem Rejonowym w Tarnowie pod sygnaturą I Ns 449/18 toczy się sprawa z wniosku Adriana Twardowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Bronisławie Król, córce Stanisława i Stefanii, zmarłej w dniu 21 lipca 1990 r. w Brzesku, ostatnio zamieszkałej w Wojniczu, z zawodu rolnika, przy czym w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne, które stanowi udziały we...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!