V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 30946.
SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 262/20
[BMSiG-30746/2020]

Przed Sądem Rejonowym w Pruszkowie, I Wydziałem Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 262/20 toczy się postępowanie z wniosku Antoniego Kwiatkowskiego o stwierdzenie, że wnioskodawca nabył przez zasiedzenie prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o nr ewidencyjnym 9/1, o pow. 0,0371 ha, z obrębu Raszyn 01, położonej w Raszynie przy ul....

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!