XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 351784.
KRS 0000320122, REGON 141678885, NIP 5242666797
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2008-12-19 r.
[RDF/207894/20/14]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Alpan, Maciej Pankiewicz" sp.j. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.06.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2019 DO 31.12.2019