XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 351873.
KRS 0000562123, REGON 022136171, NIP 9112007348
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2015-06-15 r.
[RDF/208539/20/213]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Kamel" Kasprzak sp.j. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.06.18 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 18.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019