XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 351910.
KRS 0000325637, REGON 240937554, NIP 6412449818
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2009-03-13 r.
[RDF/208300/20/72]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Midabo sp.j. Mirosław Kolerski, Dariusz Kolerski sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.06.18 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2019 DO 31.12.2019