XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 351955.
KRS 0000019060, REGON 290198046, NIP 6640001017
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2001-06-11 r.
[RDF/208095/20/977]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Przedsiębiorstwo Handlowo-Wytwórcze "Starpol" E. Płusa i I. Płusa sp.j. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.06.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 17.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019