XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 352058.
KRS 0000258249, REGON 140580569, NIP 7742933860
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2006-06-08 r.
[RDF/208410/20/843]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Zamet" Zabielski sp.j. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.06.18 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 18.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019