XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 352103.
KRS 0000593227, REGON 363295801, NIP 5862302285
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2015-12-21 r.
[RDF/208582/20/867]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Alebrowar sp. z o.o. Places sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.06.18 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2019 DO 31.12.2019