XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 352365.
KRS 0000674697, REGON 367122530, NIP 7743234271
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2017-04-24 r.
[RDF/208374/20/266]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Nor-Ad sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.06.18 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

4.Wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznegoOD 01.01.2019 DO 31.12.2019