XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 352752.
KRS 0000678015, REGON 367283440, NIP 1132942159
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-05-13 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/27312/20/939]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: AP Tax sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.06.18 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. OSTROBRAMSKA nr domu 101 nr lokalu 109A kod pocztowy 04-041 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. OSTROBRAMSKA nr domu 101 nr lokalu 305 kod pocztowy 04-041 poczta WARSZAWA kraj POLSKA