XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 352859.
KRS 0000087001, REGON 011736824, NIP 5241061371
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2002-02-11 r.
[RDF/208175/20/841]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Avery Dennison Polska" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.06.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2018 DO 31.12.2018