XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 353224.
KRS 0000060344, REGON 850414189, NIP 8731021245
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2001-11-07 r.
[RDF/208090/20/976]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.06.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2019 DO 31.12.2019