XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 353238.
KRS 0000006818, REGON 003800675, NIP 6692296668
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2001-04-09 r.
[RDF/208023/20/826]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Dajar sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.06.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaOD 01.01.2019 DO 31.12.2019