V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 37321.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, X WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: X Ns 858/19
[BMSiG-37303/2020]

Przed Sądem Rejonowym w Toruniu, X Wydział Cywilny, toczy się z wniosku Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Żurawskim, PESEL (informacja ukryta) , zmarłym jako wdowiec 28 grudnia 2018 w Toruniu, ostatnio stale zamieszkałym w Toruniu przy ul. Słowackiego. Sąd wzywa wszystkich...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!

Pobierz raport o postępowaniach restrukturyzacyjnych w III kwartale 2020 r.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku to najnowszy raport firmy doradczej MGW CCG dotyczący postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowany na podstawie danych pochodzących z Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw w III kwartale 2020 r.
  • Profile restrukturyzowanych podmiotów gospodarczych
  • Informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach