V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 37324.
SĄD REJONOWY W TARNOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 1139/17
[BMSiG-37410/2020]

W Sądzie Rejonowym w Tarnowie pod sygnaturą akt I Ns 1139/17 toczy się postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po Marii Bąk z domu Tadel (córce Jana i Marii), zmarłej w dniu 1 grudnia 2011 r. w Sieciechowicach i tam ostatnio przed śmiercią stale zamieszkałej.

Wzywa się wszystkich spadkobierców, by w ciągu 3 miesięcy od daty tego ogłoszenia zgłosili się do sądu spadku i udowodnili swe prawa do dziedziczenia, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Pobierz raport o postępowaniach restrukturyzacyjnych w III kwartale 2020 r.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku to najnowszy raport firmy doradczej MGW CCG dotyczący postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowany na podstawie danych pochodzących z Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw w III kwartale 2020 r.
  • Profile restrukturyzowanych podmiotów gospodarczych
  • Informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach