V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 37326.
SĄD REJONOWY W NISKU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 94/20
[BMSiG-37212/2020]

Przed Sądem Rejonowym w Nisku, I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie z wniosku małżonków Jerzego i Heleny Nowak o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonych w Domostawie, stanowiących działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: - 458/7, 458/9, 458/8, powstałych z podziału działki nr ewidencyjny 458/2; - 704/3;- 705/2;wpisanych w...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!

Pobierz raport o postępowaniach restrukturyzacyjnych w III kwartale 2020 r.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku to najnowszy raport firmy doradczej MGW CCG dotyczący postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowany na podstawie danych pochodzących z Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw w III kwartale 2020 r.
  • Profile restrukturyzowanych podmiotów gospodarczych
  • Informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach