V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 37327.
SĄD REJONOWY W KOLBUSZOWEJ, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 300/19
[BMSiG-37161/2020]

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej, I Wydział Cywilny, postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2020 r., sygn. akt I Ns 300/19, zezwolił wnioskodawcy Gminie Majdan Królewski na złożenie do depozytu sądowego kwoty 270,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych, 00/100) na rzecz spadkobierców zmarłej Zofii Sikora, c. Michała i Zofii, ostatnio zamieszkałej w Majdanie...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych