V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 37329.
SĄD REJONOWY W KOLBUSZOWEJ, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 301/19
[BMSiG-37185/2020]

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej, I Wydział Cywilny, postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2020 r., sygn. akt I Ns 301/19, zezwolił wnioskodawcy Gminie Majdan Królewski na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.472,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złotych, 00/100) na rzecz nieznanych z miejsca pobytu wierzycieli - właścicieli nieruchomości...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!

Pobierz raport o postępowaniach restrukturyzacyjnych w III kwartale 2020 r.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku to najnowszy raport firmy doradczej MGW CCG dotyczący postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowany na podstawie danych pochodzących z Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw w III kwartale 2020 r.
  • Profile restrukturyzowanych podmiotów gospodarczych
  • Informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach