V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 37330.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-PRAGI-PÓŁNOC W WARSZAWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 866/19
[BMSiG-37322/2020]

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie, I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 866/19, toczy się postępowanie o umorzenie weksla własnego in blanco wystawionego i podpisanego przez Ewę Andrzejuk i Kamilę Żyłę, prowadzące działalność gospodarczą w formie umowy spółki cywilnej pod nazwą: "KAMEA s.c. Kamila Żyła Ewa Andrzejuk...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!

Pobierz raport o postępowaniach restrukturyzacyjnych w III kwartale 2020 r.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku to najnowszy raport firmy doradczej MGW CCG dotyczący postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowany na podstawie danych pochodzących z Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw w III kwartale 2020 r.
  • Profile restrukturyzowanych podmiotów gospodarczych
  • Informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach