Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 38176.
SĄD REJONOWY W MŁAWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 196/19
[BMSiG-38194/2020]

W Sądzie Rejonowym w Mławie, I Wydziale Cywilnym, toczy się z wniosku Powiatu Żuromińskiego - Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie, postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Teresie Burdyńskiej, zmarłej w dniu 9 lutego 2016 r. w Bądzynie, ostatnio stale zamieszkałej w Bądzynie. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!