Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2019-2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2022 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2019-2021
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2021 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH

2. Zmiany

Pozycja 3817.
EWP 377
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY RODZINNY I REJESTROWY
[BMSiG-3212/2020]

Sygn. akt VII Ns-Rej. EwP zm 63/19

POSTANOWIENIE

Dnia 20 listopada 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, Sekcja ds. Rejestrowych, w składzie: Przewodniczący: SSO Marzena Wyrembak-Gastoł, protokolant: sekretarz sądowy Anna Muchlia, po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2019 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z wniosku Państwowej Komisji Wyborczej z udziałem partii politycznej Partia Republikańska o wykreślenie partii politycznej z ewidencji partii politycznych postanawia:

wpisać do ewidencji partii politycznych EwP 377,

w rubryce 10: 20 listopada 2019 r.,

w rubryce 11: wykreślić z ewidencji partii politycznych partię pod nazwą Partia Republikańska wpisaną pod numerem EwP 377.