Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 606641.
KRS 0000754144, REGON 381612280, NIP 5252767554
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-10-19 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/39276/20/517]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Maple Invest Tylicki S.K.A. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.07.31 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaMAPLE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaMAPLE INVEST TYLICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu spółki26.06.2020R., REP. A NR 1727/2020, NOTARIUSZ HANNA WAROŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, ZMIANA: §2, §14, §41

Rubryka 7. Dane komplementariuszy

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMAPLE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON381318273
4.Numer KRS0000749098 Ikona RSS

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTYLICKI
2.ImionaLESZEK PIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności komplementariusza do czynności prawnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

Dla pozycji:

1.Sposób reprezentacji spółkiKOMPLEMENTARIUSZE REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Podrubryka 1. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMAPLE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON381318273
4.Numer KRS0000749098 Ikona RSS

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTYLICKI
2.ImionaLESZEK PIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)