I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 46639.
KRS 0000550622, REGON 361149662, NIP 9522135956
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-03-27 r.
[BMSiG-47160/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Profit 8 sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Profit 8 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Sikorskiego 9b lokal 12d uchwałą nr 2 z dnia 24.09.2019 roku postanowiło rozwiązać Spółkę i postawić ją w stan likwidacji.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia, pod adresem: 02-758 Warszawa, al. Sikorskiego 9b lok 12d.

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych