I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 46686.
KRS 0000104893, REGON 370334071, NIP 6840000844
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-04-08 r.
[BMSiG-47244/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "Pzl-Krosno" SA sprawozdanie finansowe

Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Krosno" S.A. z siedzibą w Krośnie wpisanej w dniu 8.04.2002 r. do KRS Nr 0000104893, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 5.500.000 zł, NIP 684-000-08-44, w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2020 r., art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych