IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 46951.
KRS 0000652130, REGON 366064775, NIP 7123325016
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-12-13 r., sygnatura akt: LU. VI Ns-Rej. KRS 8597/20/771
[BMSiG-47046/2020]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa lubelskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie lubelskim.

Liczba rekordów:
389 681

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Lublin

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Lublin (woj. lubelskie).

Liczba rekordów:
51 191

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zgodnie z art. 25b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U.2015.1142 z późn. zm.), Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w7 Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego informuje, iż zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego TEEMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ostatni ujawniony w Rejestrze adres: ul. Fryderyka Chopina nr 41 lok. 2, kod pocz. 20-023, poczta Lublin, KRS 652130, REGON 366064775 , NIP 7123325016 ), bez przeprowadzania jej likwidacji (sygn. spr. 8597/20/771).

Jednocześnie sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Sąd informuje również, iż w przypadku stwierdzenia, że TEEMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, może orzec o jej rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jej wykreślenie z Rejestru.

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych