V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 46960.
SĄD REJONOWY W ŚREMIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 595/19
[BMSiG-47348/2020]

W Sądzie Rejonowym w Śremie, I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt I Ns 595/19, toczy się postępowanie z wniosku Gminy Śrem o stwierdzenie nabycia spadku po Zdzisławie Kazimierze Pietruszyńskiej, zm. 27.03.2019 r. w Śremie, córce Józefa i Zofii, ostatnio stale zamieszkałej w Śremie. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych