V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 46962.
SĄD REJONOWY W PIASECZNIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 1110/19
[BMSiG-47162/2020]

W Sądzie Rejonowym w Piasecznie, w I Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 1110/19 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Góra Kalwaria o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Konradzie Połeć, zmarłym w dniu 21 października 2013 r. w Piasecznie, ostatnio stale zamieszkałym w Górze Kalwarii. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych