V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 46965.
SĄD REJONOWY W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 27/18
[BMSiG-47360/2020]

W Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej w sprawie o sygn. akt I Ns 27/18, toczy się postępowanie z wniosku Piotra Płonki o zasiedzenie nieruchomości położonej w Jarocinie, (informacja ukryta), oznaczonej jako działka nr 147/1 zapisanej w księdze wieczystej KW Kórnik, Tom II, wykaz 1422 Sądu Rejonowego w Jarocinie na Piotra Szymańskiego....

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych