V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 46968.
SĄD REJONOWY W KONINIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 680/20
[BMSiG-47178/2020]

W Sądzie Rejonowym w Koninie, Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 680/20, z wniosku Aliny Sroczyńskiej, Józefa Sroczyńskiego, Mieczysława Marciniaka, Czesława Wojtczaka, Zenony Korczyńskiej, Anny Żarnowskiej, Małgorzaty Chruszczyk, Józefy Kasprowicz, Leszka Kasprowicza i Janny Szulc-Sobczyk, toczy się sprawa o ustanowienie drogi koniecznej przez...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych