V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 46969.
SĄD REJONOWY W KĘTRZYNIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 384/19
[BMSiG-47216/2020]

Sąd Rejonowy w Kętrzynie w sprawie o sygn. akt I Ns 384/19 postanowieniem z dnia 19.08.2020 r. zezwolił wnioskodawcom Ewie Kowalskiej i Henrykowi Kowalskiemu na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Kętrzynie kwoty 400,00 zł (czterysta złotych) wraz z odsetkami ustawowymi w stosunku rocznym - tytułem wierzytelności hipotecznej na rzecz Banku...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych