V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 46970.
SĄD REJONOWY W ROPCZYCACH. I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 40/20
[BMSiG-47063/2020]

Przed Sądem Rejonowym w Ropczycach pod sygn. akt I Ns 40/20 z wniosku Krystyny Jemioło, Hanny Stelli, Zofii Wilk toczy się postępowanie o uwłaszczenie nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 117, o pow. 0,29 ha (łąki trwałe) położonej w Kamionce. Zgodnie z wnioskiem nabycie ww. nieruchomości miałoby nastąpić w drodze uwłaszczenia na...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych