Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 629803.
KRS 0000600432, REGON 363686140, NIP 7010545845
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-02-04 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/36688/20/831]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Akademia Mddp sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.08.11 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaADN CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Numer PESEL lub numer REGON363006270

WYKREŚLIĆ

1.Nazwisko, nazwa lub firmaADN CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

1.Nazwisko, nazwa lub firmaADN AKADEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSO SPV 79 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Numer PESEL lub numer REGON363022300

WYKREŚLIĆ

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSO SPV 79 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

1.Nazwisko, nazwa lub firmaAKADEMIA MDDP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych