XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 630169.
KRS 0000691478, REGON 368094480, NIP 5242838011
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-08-22 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/20923/20/770]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm malarskich i zakładów szklarskich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 43.34.Z (Malowanie i szklenie).

Liczba rekordów:
15 299

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek komandytowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek komandytowych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
34 257

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2020.08.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki13.02.2020 R. NOTARIUSZ JOANNA ŚLIZAK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1212/2020. UCHYLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I NADANIU JEJ NOWEGO BRZMIENIA, BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE TKSTEM JEDNOLITYM UMOWY SPÓŁKI.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBARTNICKI
2.ImionaSŁAWOMIR TOMASZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej1000,- ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego1000,- ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

Dla pozycji:

1.Wartość wkładu wniesionegoWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

WYKREŚLIĆ

2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU WSPÓLNIKA UPRAWNIONEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI (TJ. KOMPLEMENTARIUSZA) UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. NASTĘPUJĄCE OSOBY WCHODZĄ W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: PAWEŁ CZARNECKI SŁAWOMIR TOMASZ BARTNICKI

WPISAĆ

2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnySPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA.

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych