XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 630568.
KRS 0000608777, REGON 363999784, NIP 1132905879
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-03-21 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/21515/20/918]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Smart Flota sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.08.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDRACH
2.ImionaMICHAŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej5.000 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
11.Wartość wkładu umówionego5.000 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWIECZORKOWSKI
2.ImionaBARTŁOMIEJ GRZEGORZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej5.000 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
11.Wartość wkładu umówionego5.000 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

WPISAĆ

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTRUSZKOWSKI
2.ImionaPAWEŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWAWRZKIEWICZ
2.ImionaRAFAŁ JERZY Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

WYKREŚLIĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WYŁĄCZNIE JAKO PEŁNOMOCNIK LUB PROKURENT. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ SMART FLOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ORGANEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA JEST JEGO ZARZĄD. - MICHAŁ DRACH - PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA, - BARTŁOMIEJ WIECZORKOWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WYŁĄCZNIE JAKO PEŁNOMOCNIK LUB PROKURENT. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ SMART FLOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ORGANEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA JEST JEGO ZARZĄD. - PAWEŁ TRUSZKOWSKI - PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych