V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 55544.
SĄD REJONOWY W TARNOWIE, X ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ CYWILNY Z SIEDZIBĄ W TUCHOWIE, sygnatura akt: X Ns 140/20
[BMSiG-56711/2020]

Sąd Rejonowy w Tarnowie ogłasza, że z wniosku Józefa Ryby toczy się sprawa X Ns 140/20 o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Rybie z domu Chmielowska, córce Jana i Barbary, zmarłej 1 lutego 1979 r., ostatnio stale zamieszkałej w Ciężkowicach. W spadku pozostała nieruchomość położona w Ciężkowicach. Sąd wzywa spadkobierców, w szczególności syna...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych