V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 55547.
SĄD REJONOWY W OPOCZNIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 194/20
[BMSiG-56619/2020]

W Sądzie Rejonowym w Opocznie, w I Wydziale Cywilnym, toczy się w sprawie o sygn. akt I Ns 194/20, postępowanie z wniosku Adama Sipy z udziałem Skarbu Państwa - Starosty Powiatu Piotrkowskiego, Antoniego Sipy, Anny Sipa i Gminy Aleksandrów o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Ciechominie obręb 0004, gmina Aleksandrów,...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!

Pobierz raport o postępowaniach restrukturyzacyjnych w III kwartale 2020 r.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku to najnowszy raport firmy doradczej MGW CCG dotyczący postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowany na podstawie danych pochodzących z Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw w III kwartale 2020 r.
  • Profile restrukturyzowanych podmiotów gospodarczych
  • Informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach