V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 55548.
SĄD REJONOWY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 136/20
[BMSiG-56585/2020]

Przed Sądem Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim, Wydział I Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 136/20, prowadzone jest z wniosku Krystyny Szafrańskiej postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Ciebłowicach Dużych, gm. Tomaszów Maz., o powierzchni 0,18 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 1785,...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!

Pobierz raport o postępowaniach restrukturyzacyjnych w III kwartale 2020 r.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku to najnowszy raport firmy doradczej MGW CCG dotyczący postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowany na podstawie danych pochodzących z Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw w III kwartale 2020 r.
  • Profile restrukturyzowanych podmiotów gospodarczych
  • Informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach