V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 55549.
SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE, II WYDZIAŁ CYWILNY ODWOŁAWCZY, sygnatura akt: II Ca 2422/19
[BMSiG-56554/2020]

W Sądzie Okręgowym w Krakowie, II Wydział Cywilny Odwoławczy, pod sygn. akt II Ca 2422/19 toczy się postępowanie z wniosku Heleny Klimczak o stwierdzenie zasiedzenia działek położonych w Spytkowicach. Po dokonanych pomiarach geodezyjnych sporządzonych przez biegłego sądowego geodetę przedmiot zasiedzenia obejmuje części działek położonych w...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!

Pobierz raport o postępowaniach restrukturyzacyjnych w III kwartale 2020 r.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku to najnowszy raport firmy doradczej MGW CCG dotyczący postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowany na podstawie danych pochodzących z Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw w III kwartale 2020 r.
  • Profile restrukturyzowanych podmiotów gospodarczych
  • Informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach