XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 896897.
KRS 0000003673, REGON 610049570, NIP 7751011321
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-03-22 r.
[LD.XX NS-REJ.KRS/21468/20/625]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu kutnowskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie kutnowskim (woj. łódzkie).

Liczba rekordów:
13 621

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek jawnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek jawnych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
34 317

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2020.10.08 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy56 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy56 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW

WYKREŚLIĆ

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy23 6 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU

10

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 6 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

11

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 7 PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH, SZTUĆCÓW, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

12

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH

13

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy33 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ

14

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy33 2 INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

15

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy36 0 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

16

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy37 0 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

17

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy38 1 ZBIERANIE ODPADÓW

18

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy38 2 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW

19

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy38 3 ODZYSK SUROWCÓW

20

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy39 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

21

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE

22

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA

23

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

24

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

25

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

26

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

27

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

28

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH

29

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

30

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI

31

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI

32

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

33

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

34

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

35

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA

36

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 3 POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE

37

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 9 POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE

38

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy56 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

39

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy56 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

40

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy56 3 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW

41

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

42

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

43

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE

44

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

45

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 2 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

46

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH

47

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy81 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW

48

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy81 3 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych