Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 900245.
KRS 0000588320, REGON 363067336, NIP 5482671415
SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-11-25 r.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/6942/20/423]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Djmw Technik sp. z o.o. w upadłości sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.10.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści:

Dział 6.

Rubryka 7. Informacja o postępowaniu naprawczym

1

Dla pozycji: nr wpisu 16 data wpisu 2020.01.10


WPISAĆ

2.Informacje o zakończeniu postępowania naprawczegosposób 03.03.2020 data UMORZENIE POSTĘPOWANIA - POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁU VI GOSPODARCZEGO, SYGN. VI GRP 4/19

Pobierz raport o postępowaniach restrukturyzacyjnych w III kwartale 2020 r.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku to najnowszy raport firmy doradczej MGW CCG dotyczący postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowany na podstawie danych pochodzących z Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw w III kwartale 2020 r.
  • Profile restrukturyzowanych podmiotów gospodarczych
  • Informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach