I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 64548.
KRS 0000623323, REGON 364769365, NIP 5213739186
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-06-21 r.
[BMSiG-51557/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: I Aria Aifm SA Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna sprawozdanie finansowe

Zarząd ARIA AIFM S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000620143, będącej komplementariuszem I ARIA AIFM Spółka Akcyjna Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS,...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!