I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 64563.
KRS 0000676739, REGON 367204965, NIP 7712891080
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-05-05 r.
[BMSiG-65776/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Bieniek sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

Ogłoszenie Likwidatora BIENIEK Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w likwidacji w Piotrkowie Trybunalskim, KRS 0000676739, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, wpis do rejestru: 5 maja 2017 roku. W dniu 6.10.2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki BIENIEK Sp. z...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!