I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 64566.
KRS 0000402862, REGON 101321803, NIP 7252055837
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-11-23 r.
[BMSiG-65499/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Med Investments sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Likwidator spółki pod firmą MED INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie (Spółka) zawiadamia, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 30 października 2020 r. podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki. Tym samym z dniem 30 października 2020 r. otwarto likwidację Spółki. W związku z powyższym...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!