I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 64570.
KRS 0000391077, REGON 341021593, NIP 8751550662
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-07-08 r.
[BMSiG-65683/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Stupro Grupa Producentów Roślin Oleistych sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Zgromadzenie Wspólników Stupro Grupa Producentów Roślin Oleistych Sp. z o.o. z siedzibą w Wabcz uchwałą z dnia 19.10.2020 r. postanowiło rozwiązać Spółkę i postawić ją w stan likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia.Zgłoszenia przyjmowane są w formie...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!