Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 64572.
KRS 0000046269, REGON 357489600, NIP 6751248123
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-09-25 r.
[BMSiG-65783/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Polmozbyt Myślenicki sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI SPÓŁKI Likwidator Polmozbyt Myślenicki Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie, (informacja ukryta), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000046269, zawiadamia, że w dniu 30.09.2020 r. podjęta została uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i otwarcia jej...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!