I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 64574.
KRS 0000081947, REGON 370418951, NIP 6871626585
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-15 r.
[BMSiG-64699/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Baltic Wood" SA sprawozdanie finansowe

Zarząd "Baltic Wood" S.A. z siedzibą w Jaśle przy (informacja ukryta), 38- 200 Jasło, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000081947, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającej numer NIP 6871626585 oraz numer REGON 370418951 , kapitał zakładowy w wysokości...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

W związku z publikacją rankingu przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko do 7 grudnia 2020 r. możesz uzyskać dostęp do 100 sprawozdań finansowych o 20% taniej!

Aby skorzystać z promocji, zaloguj się i wypełnij formularz zamówienia na stronie Moje konto.