I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 64578.
KRS 0000038158, REGON 273352747, NIP 6340023629
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-08-23 r.
[BMSiG-65770/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Farmacol" SA sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki pod firmą Farmacol S.A. z siedzibą w Katowicach (KRS 0000038158, dalej: "Spółka"), niniejszym w trybie art. 349 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.; dalej: "KSH"), zawiadamia o planowanej wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy Spółki trwający od dnia 1...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!