I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 64582.
KRS 0000076722, REGON 531598213, NIP 7542629152
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-12-28 r.
[BMSiG-65681/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Ko" SA sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki KO S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 22 grudnia 2020 r., o godzinie: 1600, w Kancelarii Notarialnej Notariusza: Anny Jabłońskiej, (informacja ukryta) Lok. 100 w Warszawie. Porządek obrad jest następujący: 1. Otwarcie...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!